Až o 80% zvyšíte svou šanci získat pronájem bytu

(v okrese Český Krumlov a České Budějovice)

Setkáváte se při hledání pronájmu s odmítnutím ze strany pronajímatelů?

Odpovězte pravdivě na několik otázek, které dají pronajímateli možnost vás lépe poznat a důvěřovat vám. Tak získáte velkou výhodu před zájemci, kteří o sobě nejsou ochotni tyto informace sdělit. V blízké době vás budu telefonicky kontaktovat s nabídkou vhodného pronájmu a dohodnutí osobní prohlídky.

Napadají vás otázky jako: Bude pronajímatel seriozní? Vrátí mi po ukončení nájmu kauci? Nedá mi bezdůvodně výpověď? Bude dodržovat nájemní smlouvu?

Stejně tak pronajímatelé se zajímají jestli bude nájemník slušný? Bude včas platit nájemné a služby? Nebude obtěžovat hlukem sousedy? Bude komunikovat když dojde k nějaké závadě, nebo problému? Ukažte že vy komunikovat umíte a nic neskrýváte. Poskytněte co nejvíce informací o sobě, reference z předchozího bydliště, pracoviště apod. Zvýšíte svou šanci získat kvalitní bydlení a důvěru pronajímatele.

DOTAZNÍK NÁJEMNÍKA

POUČENÍ: Zájemce o pronájem v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s tím, aby realitní kancelář Lukáš BEŤÁK, IČO 87903369, doručovací adresa Zahradní 68, 381 01 Český Krumlov, tel. 605 514 425, email: info@lukasbetak.cz, (f.o. podnikající dle živn. zákona nezapsaná v OR), zpracovávala jeho osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro účely tohoto dotazníku. Zájemce má možnost seznámit se se zásadami zpracování osobních údajů na webu lukasbetak.cz/gdpr Zájemce odesláním souhlasí se zasláním případných dalších vhodných nabídek nemovitostí k pronájmu.

Tento souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním emailu na info@lukasbetak.cz s textem „Nepřeji si být nadále kontaktován„.

slouží k prověření bezdlužnosti zájemce
velikost, místo
Uveďte prosím osoby a jejich vztah k vám (partner/ka manžel/ka, dítě)
*V případě souhlané odpovědi zatrhněte danou možnost. Odpovězte pravdivě – souhlasná odpověď nemusí znamenat nedostupnost bydlení.
(Jestliže chov zvířete vyvolá potřebu zvýšených nákladů na údržbu bytu a společných částí domu, může pronajímatel požadovat náhradu těchto nákladů.)
Doplňte cokoliv co je důležité pro vás, nebo co bychom o vás měli vědět
Zájemce o pronájem v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s tím, aby realitní kancelář Lukáš BEŤÁK, IČO 87903369, (f.o. podnikající dle živn. zákona nezapsaná v OR), zpracovávala jeho osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro účely tohoto dotazníku. Zájemce má možnost seznámit se se zásadami zpracování osobních údajů na webu lukasbetak.cz/gdpr Zájemce odesláním souhlasí se zasláním případných dalších vhodných nabídek nemovitostí k pronájmu.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT