I takto může dopadnout právě probíhající digitalizace katastrálních map. Může nastat i situace, že zjistíte že máte o desítky m2 menší pozemek. Mimo jiné to (stejně jako v případě že bude pozemek větší) pro majitele znamená povinnost podat nové daňové přiznání pro výpočet daně z nemovitosti.

O co jde, si můžete přečíst na stránkách Katastru nemovitostí

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Obnova-katastralniho-operatu-a-povinnosti-vlastnik.aspx