AUKCE

Proč aukce?

Aukce nemovitosti, pro vás jako kupující znamená férové podmínky, pokud se jedná o natolik atraktivní nemovitost, že je současně více zájemců o její koupi.

Někdy se stává, že jdete na prohlídku nemovitosti a mezi tím, již prodejce slíbil jinému zájemci že nemovitost prodá jemu. Zároveň není pro vás jako zájemce fér, rozhodovat se o tak závažné investici pod časovým tlakem během několikaminutové prohlídky. 

Proto volíme v případě více zájemců o nemovitost transparentní dvoukolovou aukci, při které rozhodne 1) míra vašeho zájmu o nemovitost vyjádřená nabídkovou cenou za nemovitost a 2) jistota zajištění financování.

První kolo aukce

Této aukce se mohou zúčastnit pouze zájemci, kteří fyzicky navštívili nemovitost a seznámili se s jejím technickým stavem. Tito byly zaevidováni makléřem v protokolu o prohlídce.

Každý ze zájemců může nejpozději do předem stanoveného data nabídnout prostřednictvím zaslaného formuláře částku, kterou je ochoten nabídnout za koupi nemovitosti (dále jen kupní cena). Rovněž je požadováno uvedení zajištěného způsobu financování.

Po ukončení prvního kola, bude zveřejněna nejvyšší nabídka, která byla v rámci prvního kola podána.

Druhé závěrečné kolo aukce

Bude vyhlášeno zejména pokud byl rozdíl v nabídnutých cenách příliš těsný. V tomto kole bude možná účast pouze těch, kteří v prvním kole podali nejvyšší nabídku jako první a druhý v pořadí. Lhůta podání další nabídky je do 24 hodin od uzavření prvního kola. Ihned po uzavření druhého kola bude vybrán zájemce, který splnil podmínku nejvyšší nabídky, a zajištění financování.

Pokud v druhém kole již zájemci nepodají další nabídku, použijí se výsledky 1. kola. Pokud první v pořadí ztratí zájem o koupi, nebo nebude taková koupě realizována, bude nemovitost nabídnuta dalším zájemcům v pořadí, tak jak byla nabídnuta v pořadí další nejvyšší nabídka. 

S vybraným zájemcem bude uzavřena rezervační smlouva a následné kroky vedoucí k nákupu nemovitosti.