Informace pro kupující

Pokud se rozhodnete koupit nemovitost, čeká nás společně několik kroků, kterými vás bezpečně provedu.

  • Nejdříve uzavřeme Rezervační smlouvu a za sjednaných podmínek složíte první část kupní ceny jako zálohu (obvykle 4-6% z ceny nemovitosti). Smlouva obsahuje podmínky prodeje a zavazuje prodávajícího, prodat nemovitost právě vám. Od této chvíle máte jistotu že nemovitost neprodáme nikomu jinému. Můžete si v klidu vyřídit financování.
  • Jestliže nemůžete, nebo nechcete hradit hotově, tak vám společně se zkušeným finančním poradcem doporučíme a zajistíme aktuálně nejvhodnější variantu financování.
  • V případě hypotéky bude potřeba znalecký posudek (odhad) zastavované nemovitosti a poté podpis úvěrových a zástavních smluv s financující bankou.
  • Přichází na řadu schůzka v advokátní kanceláři a podpis Kupní smlouvy a současně Smlouvy o advokátní úschově (případně bankovní). Pokud je vkládána bankovní zástava na nemovitost, podepisují se zároveň zástavní smlouvy.
  • Na účet úschovy posíláte část kupní ceny hrazenou z vlastních prostředku a po doručení vkladu zástavy do katastru nemovitostí hradí zbývající část kupní ceny vaše banka.
  • Po uhrazení celé kupní ceny do úschovy, doručím kupní smlouvy na katastr nemovitostí -lhůta pro převod na katastru (obvykle 25-30 dnů). Pro své klienty uhradím poplatek za návrh na vklad do katastru za své provize.
  • Katastr zapíše vlastnické právo – stáváte se majiteli nemovitosti. Teprve v na základě provedení vkladu je vyplácena kupní cena prodávajícímu.
  • Předáme vám spolu s prodávajícím nemovitost k užívání a sepíšeme o tom záznam. Součástí služeb je převod smluv na odběr energie.

Ve specifických případech se může průběh lišit – prioritou je vždy bezpečný průběh transakce.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek