Pozemek ke komerční výstavbě, Vitín

/prodáno/

Prodáme rovinatý pozemek 4.275 m2 v obci Vitín, dle územního plánu využitelný jako plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba. Přístup je po kvalitní asfaltové komunikaci. Jen 3,5 km od nájezdu na dálnici D3 Ševětín.

Na části pozemku jsou vzrostlé listnaté dřeviny. Pozemek je součástí větší plochy, dnes již nefungujícího zemědělského družstva. Na sousedním pozemku stojí nevyužívaná zemědělská budova.

Přípustné využití ־ plochy výrobní nebo skladovací, s přízemní výstavbou ve formě odpovídající užití tradičních materiálů a proporcím odpovídajícím objektům venkovské hospodářské zástavby v místě ־ parkovací stání, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřeby vyvolané přípustným využitím území 

Podmíněně přípustné využití ־ obnova zemědělské výroby za podmínky že max. hranice negativního vlivu na okolní zástavbu (zápach, hluk, prašnost) nepřesáhne hranice pozemků k tomuto účelu určených ־ byt majitele firmy, případně byt správce 

Nepřípustné využití ־ jsou veškeré činnosti obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost exhalace, nebo překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek