POTŘEBNÁ DOKUMENTACE K PRODEJI NEMOVITOSTI

Prodáváte dům? Pak byste měli vědět, že jste povinni předat kupujícímu nejen Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), pokud nebyl dům postaven před rokem 1947, ale i stavební dokumentaci. 

Povinné držení dokumentace skutečného provedení stavby popř. zjednodušená dokumentace stavby (tzv. pasport stavby) je uzákoněna ve dvou předpisech – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (známý jako „stavební zákon“) a vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

V §125, zákona č. 183/2006 Sb. je výslovně uvedeno, že vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Tedy to, co bylo potřeba pro kolaudaci, je nutné uchovávat po celou dobu existence stavby. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě (prodej domu, apod.), odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Pokud ji stavebník nemá, je povinen tuto dokumentaci pořídit. Umožňuje-li to zákon, postačí zjednodušený pasport stavby. To je např. možné v situaci, kdy stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována, dochovaly se doklady či jiné důkazy o jejím řádném povolení a slouží svému účelu, ale ověřená dokumentace odpovídající jejímu skutečnému provedení nebyla dochována, příp. nebyla vůbec pořízena nebo není v náležitém stavu. Pak postačí zjednodušený pasport. Jeho vyhotovení stojí cca 10 – 20 tisíc Kč.

Co hrozí, pokud prodávající dokumentaci nedodá?

To upravuje zvláštní předpis, který se nazývá zákon o územním plánování a stavebním řádu, a její výše může být až 25.000,-Kč.  A pozor, promlčecí doba od uzavření kupní smlouvy je tříletá. Pokud prodávající ve správním řízení dostane pokutu, tak její zaplacení se promlčí až za šest let.

➥ Bez obav, své klienty chráním a hlídám dodržení všech zákonných poviností souvisejících s realitní transakcí.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek