JAKÉ OPRAVY MUSÍ PLATIT NÁJEMNÍK?

Povinnost nájemce účastnit se na opravách a údržbě pronajatého bytu řeší občanský zákoník pouze velmi obecným ustanovením. Nájemci ukládá povinnost udržovat pronajatý byt ve stavu způsobilém užívání a provádět (i hradit) pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Podrobněji stanovuje, co jsou to drobné opravy NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. října 2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

V celém znění je ke stažení ZDE

PRAVIDLA PRO ÚDRŽBU PRONAJATÝCH BYTŮ

Od 1.ledna 2016 jsou nařízením vlády stanovena pravidla vymezující práva a povinnosti nájemníků ve vztahu k údržbě a opravám v pronajatém bytě a jejich úhradě. Nájemní smlouvy, které neobsahují žádná ujednání ohledně těchto povinností, nebo se odkazují právě na toto nařízení vlády, se tak budou řídit tímto předpisem. Zároveň platí, že v nájemních smlouvách nemohou být ujednání, která rámec vymezených povinnosti překračují. Občanský zákoník totiž připouští pouze odchylky ve prospěch nájemce.

Celková výše oprav nesmí za rok překročit částku, která se rovná 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

U  padesátimetrového bytu by tedy maximální náklady nájemce na opravy činily 5.000 Kč v daném roce a vše ostatní by musel hradit majitel bytu.

V nařízení se za drobné opravy a běžnou údržbu považují:

  • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, oken a dveří,
  • opravy a výměny elektrických koncových a rozvodných zařízení,
  • výměny uzavíracích ventilů plynu a vody a opravy vodoměrů s výjimkou hlavního ventilu pro byt,
  • opravy většiny zařízení, která jsou součástí bytu (např. kamna, kotle, digestoře, vodovodní baterie,
  • sprchy, sporák, kuchyňská linka…) včetně výměny drobných součástí těchto zařízení,
  • pravidelné prohlídky a čištění zařízení, která jsou součástí bytu,
  • malování, tapetování, čištění podlah, oprava omítek a čištění odpadů.

Pro všechny další drobné opravy, které nejsou přímo vyjmenovány v nařízení vlády, platí limit 1.000 Kč na jednu opravu.

Pro náklady spojené s běžnou údržbou žádný limit stanovený není.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek